Wing Chun je pro tebe vhodný, pokud se chceš rychle a efektivně naučit bránit.
Styl naší školy je přímý, nesvazují ho žádná pravidla, a nejen proto je mimořádně funkční.

Trénink dospělých

Funkčnost je u nás na prvním místě. V naší škole Wing Chun Kuen 1995 vyučujeme a cvičíme nejpraktičtější sebeobranu, bojové umění a kung fu.
Cílem tréninku je, aby ti sebeobranný systém fungoval za všech okolností a aby si sám zvládl řešit každou, i „neřešitelnou“, REÁLNOU situaci (protože do ringu jít můžeš, ale na ulici jít musíš).
Na základě naby/itých dovedností, Wing Chun technik a myšlenek se naučíš skutečně funkční sebeobranný systém, který zohledňuje tvé fyzické i psychické vlastnosti. Prostřednictvím našeho tréninku navíc poznáš své silné (i slabé) stránky a zlepšíš si fyzickou kondici.

Struktura tréninku

Nácvik technik, myšlenek a principů Wing Chun kung fu a jejich praktické využití v sebeobraně.
Trénink úderů, kopů, postojů, obranných a útočných technik ve vzájemném propojení.
Rozvoj fyzické kondice, koordinace, flexibility a reflexních reakcí. Svůj „kung“ si u nás odcvičíš, kouzla neučíme.
Tréninky probíhají v malých skupinách.
Všechny tréninky a semináře dospělých vede Si-Fu Petr Brunner.

Naše škola má čtyři cvičební/technické úrovně

1. Siu Lim Tao, 2. Cham Kiu, 3. Biu Tze, 4. Muk Yan Chong – neboli forma na dřevěném panákovi.

Dále se u nás vyučuje forma dlouhé tyče – Lok Dim Bun Kwan a forma s motýlími meči – Bart Cham Dao.

O škole Wing Chun Kuen 1995

Více ZDE.

Trénink na míru

Trénovat můžeš 1 – 5 x týdně. Trénink je tříhodinový. V případě potřeby se lze domluvit a přijít později nebo odejít dříve.

P.S. O velkých prázdninách cvičíme ve sportovní hale Děkanka dle letního plánu.

S sebou 

Na trénink budeš potřebovat sálovou obuv, cvičební kalhoty, triko, ručník a pití. Později také chrániče na zuby a lapu.

Cena

Na prvním tréninku zaplatíš 400 Kč. Za tuto částku máš možnost vyzkoušet si tři naše tříhodinové tréninky (3*3),  což je dobré pro minimální představu o čem trénink je, co cvičíme, jestli ti to vyhovuje. Během nich se můžeš rozmyslet, jestli chceš pokračovat ve cvičení Wing Chun.

Rozhodneš-li se ve cvičení dále pokračovat, bude tato částka považována za zálohu příspěvku na provoz školy a od něj následně odečtena.

Výše příspěvku na provoz školy závisí na délce a typu předplatného. Více se dozvíš na tréninku.

Přijď a přidej se k nám. Začni teď! t. 723 243 365

 

Trénink dětí a mládeže

 

Tréninky u nás vedeme v duchu sportovně – bojové všestranné pohybové zdatnosti s ohledem na zdravý rozvoj dětského organismu. Wing Chun kung fu vyučujeme děti především formou bojových her a soutěží.

Struktura a cíle tréninku

Část našich tréninků vždy zaměřujeme na rozvoj obratnosti, rychlosti, síly, stability a zdravé flexibility. Dále vyučujeme a trénujeme jednotlivé techniky Wing Chun kung fu i jejich nácvik ve dvojicích, základy sebeobrany a 1. formu Siu Lim Tao. Trénink úderů a kopů provádíme do vzduchu i do úderových terčů (lap).

Trénink je vždy připraven dle aktuálního cvičebního plánu a dlouhodobých potřeb. Obvykle se skládá z následujících částí: hra na zahřátí, procvičování Wing Chun formy, protahovací a posilovací cvičení, nácvik Wing Chun technik, bojová/ úpolová hra, trénink úderů a kopů, dovednostní závody nebo soutěže, závěrečná forma.

Cvičení probíhá bez přítomnosti rodičů. Děti tím vedeme k samostatnosti, snažíme se docílit maximální soustředěnosti na průběh hodiny a zajištění bezpečnosti.

V průběhu roku pořádáme speciální halloweenský a vánoční trénink, spojený s oslavou svátků.

Jak často trénujeme

Děti a mládež cvičí obvykle jednou týdně. Po osobní domluvě lze však četnost tréninků zvýšit. Přes letní prázdniny netrénujeme.

Věkové skupiny

Děti a mládež trénujeme od 6 do 16 let, poté mohou přestoupit do staršího dorostu/ k dospělým. Při nácviku ve dvojicích jsou děti rozděleny dle výšky, váhy a věku.

O trenérce

Tréninky dětí a mládeže vede Si-Je Veronika Dostálová (sijeveronika@gmail.com, 604767007), trenérka bojových umění II. třídy, která sama stále aktivně trénuje. Veronika je povoláním fyzioterapeutka –  absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro rozvoj flexibility a stability v rámci tréninku využívá moderních fyzioterapeutických přístupů.

S sebou

pohodlnou sálovou obuv, cvičební kalhoty, bílé/ světlé triko, ručník, pití a kartičku pojištěnce. Později také lapu.

Cena dětských tréninků

1 měsíc – 500 Kč, 5 měsíců – 2000 Kč, 10 měsíců – 3500 Kč.

Do nových kurzů pro děti ve školním roce 2019/2020 se můžete přihlásit již během letních prázdnin a zarezervovat si tak u nás místo.

t. 604 767 007