Wing Chun je pro tebe vhodný, pokud se chceš rychle a efektivně naučit bránit.
Cvičíme nejpraktičtější sebeobranu, bojové umění a kung fu.
Styl naší školy je přímý, nesvazují ho žádná pravidla, a nejen proto je mimořádně funkční.

 

 

Trénink dospělých

Naším cílem je prostřednictvím tréninku Wing Chun  poznat a vylepšit své silné stránky a odstranit své nedostatky.
Celkovým záměrem ovšem je, aby sis postupně sám pro sebe na základě naby/itých dovedností, Wing Chun technik a myšlenek sestavil co nejlepší funkční sebeobranný systém, který nejvíce vyhovuje tvým vlastním fyzickým, ale i psychickým vlastnostem a funguje ti za všech okolností bez ohledu na výšku, váhu, sílu, prostředí… K tomu je samozřejmě potřeba využívat  správně naučené techniky.

Maximálně se snažím pro praxi vnímat a zohlednit tvé individuální vlastnosti tak, aby jsi sám zvládl řešit každou, i „neřešitelnou“, REÁLNOU situaci, protože do ringu jít můžeš, ale na ulici musíš.

Wing Chun má nevyčerpatelné možnosti, jak se stále zlepšovat! Neposlední obrovskou výhodou je samozřejmě pozitivní vliv na zdraví a fyzickou kondici a s tím i spojenou psychickou odolnost.

Struktura tréninku

Nácvik technik, myšlenek a principů Wing Chun kung fu a jejich praktické využití v sebeobraně.
Trénink úderů, kopů, postojů, obranných a útočných technik ve vzájemném propojení.
Rozvoj fyzické kondice, koordinace, flexibility a reflexních reakcí. Svůj „kung“ si u nás odcvičíš, kouzla neučíme.
Tréninky probíhají v malých skupinách.
Všechny tréninky a semináře dospělých vede Si-Fu Petr Brunner.

Naše škola má čtyři cvičební úrovně

Siu Lim Tao, Cham Kiu, Biu Tze, Muk Yan Chong – neboli forma na dřevěném panákovi. Dále se u nás vyučuje forma dlouhé tyče – Lok Dim Bun Kwan a forma s motýlími meči – Bart Cham Dao.

O škole Wing Chun Kuen 1995

Více ZDE.

Trénink na míru

Trénovat můžeš 1 – 5 x týdně. Trénink je tříhodinový. V případě potřeby se lze domluvit a přijít později nebo odejít dříve.

S sebou 

Na první trénink budeš potřebovat sálovou obuv, cvičební kalhoty, triko, ručník a pití. Později také chrániče na zuby a lapu.

Cena

Na prvním tréninku zaplatíš 400 Kč. Za tuto částku máš možnost vyzkoušet si tři naše tréninky. Pokud se rozhodneš ve cvičení dále pokračovat, bude tato částka považována za zálohu příspěvku na provoz školy a od něj odečtena.

Výše příspěvku na provoz školy závisí na délce a typu předplatného. Více se dozvíš na tréninku.

Trénovat můžeš začít i v průběhu roku. 

 

 

Trénink dětí a mládeže

V průběhu března 2019 probíhá nábor do nových kurzů.

Tréninky u nás vedeme v duchu sportovně – bojové všestranné pohybové zdatnosti s ohledem na zdravý rozvoj dětského organismu. Wing Chun kung fu vyučujeme děti především formou bojových her a soutěží.

Struktura a cíle tréninku

Část našich tréninků vždy zaměřujeme na rozvoj obratnosti, rychlosti, síly, stability a zdravé flexibility. Dále vyučujeme a trénujeme jednotlivé techniky Wing Chun kung fu i jejich nácvik ve dvojicích, základy sebeobrany a 1. formu Siu Lim Tao. Trénink úderů a kopů provádíme do vzduchu i do úderových terčů (lap).

Trénink je vždy připraven dle aktuálního cvičebního plánu a dlouhodobých potřeb. Obvykle se skládá z následujících částí: hra na zahřátí, procvičování Wing Chun formy, protahovací a posilovací cvičení, nácvik Wing Chun technik, bojová/ úpolová hra, trénink úderů a kopů, dovednostní závody nebo soutěže, závěrečná forma.

Cvičení probíhá bez přítomnosti rodičů. Děti tím vedeme k samostatnosti, snažíme se docílit maximální soustředěnosti na průběh hodiny a zajištění bezpečnosti.

V průběhu roku pořádáme speciální halloweenský a vánoční trénink, spojený s oslavou svátků.

Jak často trénujeme

Děti a mládež cvičí obvykle jednou týdně. Po osobní domluvě lze však četnost tréninků zvýšit.

Věkové skupiny

Děti a mládež trénujeme od 6 do 16 let, poté mohou přestoupit do staršího dorostu/ k dospělým. Při nácviku ve dvojicích jsou děti rozděleny dle výšky, váhy a věku.

O trenérce

Tréninky dětí a mládeže vede Si-Je Veronika Kvasnicová (sijeveronika@gmail.com, 604767007), trenérka bojových umění II. třídy, která sama stále aktivně trénuje. Veronika je povoláním fyzioterapeutka –  absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro rozvoj flexibility a stability v rámci tréninku využívá moderních fyzioterapeutických přístupů.

S sebou

pohodlnou sálovou obuv, cvičební kalhoty, bílé/ světlé triko, ručník, pití a kartičku pojištěnce. Později také lapu.

Cena dětských tréninků

1 měsíc – 500 Kč, 5 měsíců – 2000 Kč, 10 měsíců – 3000 Kč.

Naše akce – něco navíc pro tebe

V průběhu jara 2019 pro vás nově připravujeme tři sobotní semináře, které jsou určené především pro úplné začátečníky.
Přijď se seznámit s Wing Chun Kuen, zpříjemnit si dopoledne, zacvičit si a vyzkoušet si sebeobranu a bojové umění.

Semináře pro děti i dospělé jsou zdarma. Místo máš rezervované po zaplacení zálohy 200 Kč, která ti bude po účasti na semináři opět vrácena, v případě neúčasti propadá ve prospěch školy.

 

Otevřené semináře pro děti a mládež

Během semináře se děti seznámí s tím, co trénink Wing Chun Kuen obnáší. Budou se učit první cvičební formu Siu Nim Tao, trénovat údery a kopy (semafor, srážení) a hrát bojové hry zaměřené na rozvoj reakcí, koordinace a fyzické kondice.

Kdy: 6. 4. 2019, 15. 6. 2019 – 10.00 až 13.00

Kde: Hobby centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4

Maximální počet: 20

Věk: 6 až 14 let

Přihlásit se můžete na sijeveronika@gmail.com

 

Otevřený seminář pro dospělé

Program je určen především pro naprosté začátečníky. Zúčastnit se však můžeš i pokud zkušenosti s bojovým uměním máš a chceš cvičit základní techniky, myšlenky a sebeobranu dle Wing Chun kung fu  – kopy, údery, princip pružiny, práce se sílou, se stabilitou, se vzdáleností, základní bezpečnostní pravidla a jak udělat z útočníka „kuličku“.

Kdy: 18. 5. 2019 – 10.00 až 13.00

Kde: Hobby centrum, Bartákova 1200/37, Praha 4

Maximání počet: 20

Věk: 15 až 55 let

Přihlásit se můžete na petr.brunner@seznam.cz