Wing Chun je sebeobranné bojové umění, které je přímé, nesvazují ho žádná pravidla, a proto je vysoce funkční. Je vhodné pro každého, kdo se chce rychle a efektivně naučit ubránit.

Trénink dospělých

Přijďte si s námi zacvičit a vyzkoušet první trénink zdarma. Dospělí mohou trénovat jednou až pětkrát týdně, dle vlastních časových možností. Dále je možné vybrat si ze tří variant tréninku: 1. 18:00 – 19:30, 2. 19:30 – 21:00. 3. 18:00 – 21:00.

S sebou pohodlnou sálovou obuv, cvičební kalhoty, triko, ručník, pití. Výše školného závisí na délce a typu předplatného. Více se dozvíte přímo na tréninku.

 

 

Trénink dětí a mládeže

Právě probíhá nábor pro školní rok 2018/2019.

Hledáme nové talenty s bojovým duchem do kurzů kung fu a sebeobrany. Přijďte si s námi zacvičit a vyzkoušet první trénink zdarma.
Děti a mládež trénujeme od 6 let, ve věkových skupinách 6/8 let, 9/11 let, 12/15 let. Od 16 let pak mohou přestoupit do skupiny dorost/dospělí. Trénink je vždy přizpůsoben věku. Naším cílem je rozvoj bojové všestrannosti a podpora kladného vztahu k pohybu.
Wing Chun Kuen je dynamické bojové umění nesoutěžního charakteru. Důležitá je obratnost, rychlost, síla, stabilita a zdravá flexibilita. Trénink dětí a mládeže je specifický a je proto věnován především rozvoji těchto dovedností. Dále jsou vyučovány a trénovány jednotlivé techniky Wing Chun Kung Fu i jejich nácvik ve dvojicích, základy sebeobrany a 1. formu Siu Lim Tao. Trénink úderů a kopů se provádí do vzduchu i do úderových terčů (lap).

Trénink probíhá obvykle jednou týdně. Po osobní domluvě lze četnost cvičení zvýšit.

O trenérce: Tréninky vede Si-Je Veronika Kvasnicová (sijeveronika@gmail.com), akreditovaná trenérka bojových umění II. třídy, která má zkušenost s vedením vlastního klubu Wing Chun kung fu pro děti a sama stále aktivně trénuje. Trénink je v duchu sportovně – bojové všestranné pohybové zdatnosti s ohledem na zdravý rozvoj dětského organismu.

Veronika je povoláním fyzioterapeutka –  absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. K zajištění flexibility a stability v rámci tréninku využívá přístupu dle Dynamické neuromuskulární stabilizace (DNS) podle Koláře (cvičení ve vývojových řadách).

S sebou: pohodlnou sálovou obuv, cvičební kalhoty, triko, ručník, pití a kartičku pojištěnce.

Součástí přihlášky je potvrzení o zdravotní způsobilosti od praktického lékaře a souhlas se zpracováním osobních údajů. Vše ke stažení zde.

Trénink probíhá bez přítomnosti rodičů. Děti tím vedeme k samostatnosti, snažíme se docílit maximální soustředěnosti na průběh hodiny a zajištění bezpečnosti.

V květnu pořádáme otevřený ukázkový trénink pro rodiče a přátele školy, kde se Vám děti a mládež pochlubí s tím, co se už naučili. V průběhu roku též pořádáme speciální závodní halloweenský a vánoční trénink, spojený s oslavou svátků.

 

Příspěvek na provoz školy:
(Cena se vztahuje na trénink 1 x týdně)

Měsíc 500,-
Pololetí (5 měsíců) 2000,-
Školní rok (10 měsíců) 3000,-

 

Děti a junioři využívají naše vlastní barevné rozlišení dle odcvičených let: