Wing Chun je pro tebe vhodný, pokud se chceš rychle a efektivně naučit bránit.
Styl naší školy je přímý, nesvazují ho žádná pravidla, a nejen proto je mimořádně funkční.

Trénink dospělých

Naším cílem je prostřednictvím tréninku Wing Chun  poznat a vylepšit své silné stránky a odstranit své nedostatky.
Celkovým záměrem ovšem je, aby sis postupně sám pro sebe na základě naby/itých dovedností, Wing Chun technik a myšlenek sestavil co nejlepší funkční sebeobranný systém, který nejvíce vyhovuje tvým vlastním fyzickým, ale i psychickým vlastnostem a funguje ti za všech okolností bez ohledu na výšku, váhu, sílu, prostředí… K tomu je samozřejmě potřeba využívat  správně naučené techniky.

Maximálně se snažím pro praxi vnímat a zohlednit tvé individuální vlastnosti tak, aby jsi sám zvládl řešit každou, i „neřešitelnou“, REÁLNOU situaci, protože do ringu jít můžeš, ale na ulici musíš.

Wing Chun má nevyčerpatelné možnosti, jak se stále zlepšovat! Neposlední obrovskou výhodou je samozřejmě pozitivní vliv na zdraví a fyzickou kondici a s tím i spojenou psychickou odolnost.

Struktura tréninku

Nácvik technik, myšlenek a principů Wing Chun kung fu a jejich praktické využití v sebeobraně.
Trénink úderů, kopů, postojů, obranných a útočných technik ve vzájemném propojení.
Rozvoj fyzické kondice, koordinace, flexibility a reflexních reakcí. Svůj „kung“ si u nás odcvičíš, kouzla neučíme.
Tréninky probíhají v malých skupinách.
Všechny tréninky a semináře dospělých vede Si-Fu Petr Brunner.

Naše škola má čtyři cvičební úrovně

Siu Lim Tao, Cham Kiu, Biu Tze, Muk Yan Chong – neboli forma na dřevěném panákovi. Dále se u nás vyučuje forma dlouhé tyče – Lok Dim Bun Kwan a forma s motýlími meči – Bart Cham Dao.

O škole Wing Chun Kuen 1995

Více ZDE.

Trénink na míru

Trénovat můžeš 1 – 5 x týdně. Trénink je tříhodinový. V případě potřeby se lze domluvit a přijít později nebo odejít dříve.

P. S. O velkých prázdninách cvičíme v Hobby centru dle letního plánu.

S sebou 

Na první trénink budeš potřebovat sálovou obuv, cvičební kalhoty, triko, ručník a pití. Později také chrániče na zuby a lapu.

Cena

Na prvním tréninku zaplatíš 400 Kč. Za tuto částku máš možnost vyzkoušet si tři naše tříhodinové tréninky (3*3),  což je dobré pro minimální představu o čem trénink je, co cvičíme, jestli ti to vyhovuje. Během nich se můžeš rozmyslet, jestli chceš cvičit Wing Chun. Pokud máš zájem přijď a vyzkoušej.

Rozhodneš-li se ve cvičení dále pokračovat, bude tato částka považována za zálohu příspěvku na provoz školy a od něj následně odečtena.

Výše příspěvku na provoz školy závisí na délce a typu předplatného. Více se dozvíš na tréninku.

Trénovat můžeš začít i v průběhu roku.

Trénink dětí a mládeže

V průběhu dubna 2019 nabíráme začátečníky do našich kurzů.

Tréninky u nás vedeme v duchu sportovně – bojové všestranné pohybové zdatnosti s ohledem na zdravý rozvoj dětského organismu. Wing Chun kung fu vyučujeme děti především formou bojových her a soutěží.

Struktura a cíle tréninku

Část našich tréninků vždy zaměřujeme na rozvoj obratnosti, rychlosti, síly, stability a zdravé flexibility. Dále vyučujeme a trénujeme jednotlivé techniky Wing Chun kung fu i jejich nácvik ve dvojicích, základy sebeobrany a 1. formu Siu Lim Tao. Trénink úderů a kopů provádíme do vzduchu i do úderových terčů (lap).

Trénink je vždy připraven dle aktuálního cvičebního plánu a dlouhodobých potřeb. Obvykle se skládá z následujících částí: hra na zahřátí, procvičování Wing Chun formy, protahovací a posilovací cvičení, nácvik Wing Chun technik, bojová/ úpolová hra, trénink úderů a kopů, dovednostní závody nebo soutěže, závěrečná forma.

Cvičení probíhá bez přítomnosti rodičů. Děti tím vedeme k samostatnosti, snažíme se docílit maximální soustředěnosti na průběh hodiny a zajištění bezpečnosti.

V průběhu roku pořádáme speciální halloweenský a vánoční trénink, spojený s oslavou svátků.

Jak často trénujeme

Děti a mládež cvičí obvykle jednou týdně. Po osobní domluvě lze však četnost tréninků zvýšit. Přes letní prázdniny netrénujeme.

Věkové skupiny

Děti a mládež trénujeme od 6 do 16 let, poté mohou přestoupit do staršího dorostu/ k dospělým. Při nácviku ve dvojicích jsou děti rozděleny dle výšky, váhy a věku.

O trenérce

Tréninky dětí a mládeže vede Si-Je Veronika Dostálová – Kvasnicová (sijeveronika@gmail.com, 604767007), trenérka bojových umění II. třídy, která sama stále aktivně trénuje. Veronika je povoláním fyzioterapeutka –  absolventka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně a navazujícího magisterského studia Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze. Pro rozvoj flexibility a stability v rámci tréninku využívá moderních fyzioterapeutických přístupů.

S sebou

pohodlnou sálovou obuv, cvičební kalhoty, bílé/ světlé triko, ručník, pití a kartičku pojištěnce. Později také lapu.

Cena dětských tréninků

1 měsíc – 500 Kč, 5 měsíců – 2000 Kč, 10 měsíců – 3000 Kč.