Škola WING CHUN KUEN 1995 - bojové umění, sebeobrana a kung fu v Praze

.. ..

WING CHUN PRAHA,tel.723243365,

.. ..

PRAVIDELNÝ NÁBOR ŽÁKŮ PO CELÝ ROK linie Ip / Yip Man - Lok Yiu, originální kung fu z Hongkongu

VÝUKA - DOSPĚLÍ, DOROST, DĚTI

.........

............
A20. VÝROČÍ ZALOŽENRAŽSKÉ

Výročí založení Wing Chun Kuen 1995 - Praha

WING CHUN akce pro veřejnost zdarma

Jíme zdravě i při sportu