Příspěvek na provoz školy

 

Dospělí

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 10 měsíců
0 – 3 hod/ týdně + seminář 1 400 Kč 3 900 Kč 6 000 Kč 9 000 Kč
0 – 15 hod/ týdně + seminář 1 700 Kč 4 800 Kč 7 800 Kč 12 000 Kč

 

Dorost (13 – 19 let)

1 měsíc 3 měsíce 6 měsíců 10 měsíců
0 – 3 hod/ týdně + seminář 1 000 Kč 2 700 Kč 3 600 Kč 5 000 Kč
0 – 15 hod/ týdně + seminář 1 200 Kč 3 300 Kč 4 800 Kč 7 000 Kč

První zkušební trénink je zdarma.

§ První základní kurz pro dospělé je minimálně v rozsahu 3 měsíců §

Na první platbu při zápisu poskytujeme 20% slevu.

Členský příspěvek se vždy platí na kalendářní měsíce.

V ceně členského příspěvku je vždy i sobotní seminář, konající se pravidelně jednou měsíčně, sloužící výhradně našim žákům k dalšímu procvičování a hlubšímu porozumění Wing Chun kung fu.

Ve vyjímečných případech lze pro členy školy účtovat i jednorázový vstup: Siu Lim Tao (začátečníci) = 400 Kč, Cham Kiu (mírně pokročilí) = 500 Kč, sobotní seminář (všechny úrovně) = 500 Kč.

Příspěvky jsou splatné vždy k 10. dni aktuálního měsice. Není-li domluveno předem jinak – příspěvky placené po době splatnosti jsou účtovány po měsíci!

Bonus: pokud máš v plné výši uhrazené školné za celý uplynulý školní rok (září až červen), můžeš chodit cvičit v červenci a srpnu zdarma, tzn. příspěvky za tyto měsíce  budou automaticky posunuty. Pokud ne, platí se i o prázdninách běžné příspěvky.

Dlouhodobou neúčast na tréninku je třeba předem omluvit.

 

Děti

1 měsíc 5 měsíců 10 měsíců
1 hod/ týdně 500 Kč 2 000 Kč 3 500 Kč

První zkušební trénink je zdarma.

Členský příspěvek se vždy platí na kalendářní měsíce.