Pražskou školu založil začátkem roku 1995 Si-Fu Petr Brunner. Až do podzimu roku 2016 byla součástí European Lok Yiu Wing Chun Interanational Martial Art Association, která byla  založena roku 1992 Si-Fu Wilhelmem Blechem. Na přelomu roku 2016/2017 dochází k osamostatnění naší školy. Od 1.1.2017 došlo v důsledku těchto změn ke změně loga a názvu školy na Wing Chun Kuen 1995. V současnosti vyučujeme na pěti místech v Praze.

 

Cvičební systém Wing Chun Kuen 1995

Studenti se hned od začátku učí základům sebeobrany proti všem běžným útokům a základům Wing Chun kung fu. Trénují údery, kopy, postoje, obranné a útočné techniky ve vzájemné koordinaci, formu dle cvičební úrovně, Chi Dan Sao (jednoruční přetlačující se ruce), Lap Sao (chytající ruce), Poon Sao Woon Sao (kroužící ruce), Chi Sao (přetlačující se ruce), Go Sao (volné ruce), nejjednodušší principy a myšlenky a jejich praktické využití v sebeobraně. Součástí každého tréninku je také rozvoj zdravé flexibility a cvičení pro růst fyzické kondice.

Základním předpokladem pro přijetí do naší školy je splnění podmínky v podobě odcvičených 3 měsíců základního kurzu. Teprve poté si lze pořídit školní tričko se znakem školy.

Naše škola má šest cvičebních forem:

1. Siu Lim Tao
(forma malé myšlenky)

2. Cham Kiu
(forma budování mostů)

3. Biu Tze
(forma bodajících prstů)

4. Muk Yan Chong
(forma na dřevěném panákovi)

5. Lok Dim Bun Kwan
(forma s dlouhou tyčí)

6. Bart Cham Dao
(forma se dvěma meči)

Trénink dětí a mládeže

Děti a junioři využívají vlastní barevné rozlišení dle odcvičených let: