Pražskou školu založil začátkem roku 1995 Si-Fu Petr Brunner. Až do podzimu roku 2016 byla součástí European Lok Yiu Wing Chun Interanational Martial Art Association, která byla  založena roku 1992 Si-Fu Wilhelmem Blechem. Na přelomu roku 2016/2017 dochází k osamostatnění naší školy. Od 1.1.2017 došlo v důsledku těchto změn ke změně loga a názvu školy na Wing Chun Kuen 1995. V současnosti vyučujeme na pěti místech v Praze.

 

Cvičební systém Wing Chun Kuen 1995

Studenti se hned od začátku učí základům sebeobrany proti všem běžným útokům a základům Wing Chun kung fu. Trénují údery, kopy, postoje, obranné a útočné techniky ve vzájemné koordinaci, formu dle cvičební úrovně, Chi Dan Sao (jednoruční přetlačující se ruce), Lap Sao (chytající ruce), Poon Sao Woon Sao (kroužící ruce), Chi Sao (přetlačující se ruce), Gor Sao (volné ruce), nejjednodušší principy a myšlenky a jejich praktické využití v sebeobraně. Součástí každého tréninku je také rozvoj zdravé flexibility a cvičení pro růst fyzické kondice.

Základním předpokladem pro přijetí do naší školy je splnění podmínky v podobě odcvičených 3 měsíců základního kurzu. Teprve poté si lze pořídit školní tričko se znakem školy.

 

Přístup žáků k výuce a vliv na celkový výsledek

Nejdůležitější pro celkový výsledek je přístup k výuce, dle kterého můžeme rozlišit tři skupiny žáků:

1. skupina „sebeobrana“ – žák cvičí 1 x týdně, ví jak se ubránit a stačí mu to.

2. skupina „bojové umění“ – žák cvičí minimálně 2 x týdně, snaží se porozumnět a zlepšovat svoji techniku.

3. skupina „kung fu přístup“ – žák cvičí pravidelně na tréninku i doma. Rozumí a vylepšuje všechny aspekty, chápe subjektivnost ve cvičení i použití a veškeré souvislosti. Cvičí téměř vždy a téměř vše správně s nejvyšším stupněm sebekontroly.

 

V naší škole cvičíme šest forem:

1. Siu Lim Tao
/začátečníci – bílé triko + červený znak
(forma malé myšlenky)

2. Cham Kiu
/pokročilí – bílé triko + modrý znak

(forma budování mostů)

3. Biu Tze
/asistent učitele – bílé triko + zelený znak

(forma bodajících prstů)

4. Muk Yan Chong
/asistent učitele – bílé triko + černý znak
/učitel – černé triko + bílý znak – další učitelské stupně jsou udělovány na základě zásluh o rozvoj naší školy.
(forma na dřevěném panákovi)

5. Lok Dim Bun Kwan – cvičí se jako součást tréniku během celého výukového systému
(forma s dlouhou tyčí)

6. Bart Cham Dao – vyučuje se po perfektním zvládnutí předchozích cviků a technik
(forma se dvěma meči)