Sebeobranu a bojové umění Wing Chun Kuen samozřejmě trénujeme a zdokonalujeme i o letních prázdninách. Navíc pro naše žáky každoročně pořádáme i letní cvičební seminář v Samechově u Sázavy

Fotografie z předchozích let jsou již v našem soukromém archivu

 

2022  

2021