Otázky pro mistra Wilhelma Blecha

Pan Martin z Hamburku: Co pro Vás znamená Wing Chun?

Milý Martine, to je otázka, na kterou jsem již dlouho čekal. Proto mě také napadá krátká a stručná ospověď. MŮJ ŽIVOT. Snažím se Wing Chunem žít. Mnohokrát děkuji za tvou otázku.

Pan Manuelo L. z Říma: Existuje ve Wing Chun cvičení chi gerk? Jestliže ano, je to něco podobného jako chi sao?

Milý Manuelo, existuje určitý druh reflexních cvičení pro nohy, ale zvláštní chi gerk podle toho, co říká můj učitel, mistr Lok Yiu, není. Tento druh cvičení není možné vyložit jako chi gerk.

Udo M. z Dortmundu se ptá: Wing Chun je považován za jeden z nejlepších kung fu stylů. Které další kung fu styly jsou v Hong Kongu slavné, a jak si stojí ve srovnání s Wing Chun?

Bylo by mimo rámec této rubriky uvést všechny styly, které se v Hong Kongu učí. Ty styly, které jsou v Evropě nejznámější, jsou velice dobré. Není vlastně tak důležité samotné srovnání stylů, ale to, co tím chci začít! Pro mě je každý styl tak dobrý, jak dobrý je ten, který ho cvičí a vkládá do toho srdce, duši i rozum. Důležité je, aby žák učení svého učitele nejenom procvičoval, mnohem důležitější je, aby mu rozumněl a také jím žil. Jaké srovnání máte při Vaší otázce na mysli? SrovnáLní boje? Každý styl je v Hong Kongu slavný  a mnoho dobrých kung fu stylů není na veřejnosti tolik vidět jako Wing Chun v Evropě! Lidé v Hong Kongu znají Wing Chun tak jako znají ostatní kung fu styly. Syn se učí ten styl, který se učil jeho otec nebo dědeček, není třeba dlouhého hledání a člověk jde za tím učitelem, kterého zná rodina. V Hong Kongu je nepředstavitelné, že by si člověk mohl, tak jako v Evropě, vybrat. Je důležitá důvěra a prastaré tradice.

Angelo T. z Říma se ptá: Kolik pohybů má ve skutečnosti proslulá forma na dřevěném panákovi? Je tato forma opravdu nejvyšší v celém systému Wing Chun?

Můj Si-Fu, Mistr Lok Yiu, se od svého učitele Yip Mana naučil 108 pohybů na dřevěném panákovi, takže já jsem se jich také naučil 108. Kdyby mě naučil 109 pohybů, byl by si musel jeden vymyslet. Naučil se snad Yip Man 110 pohybů, a pak jich předal jen 108? Kdo to může vědět? Jen samotný Yip Man. Dělá něco takového dobrý učitel? Já si to neumím představit. O těchto věcech jsme často v rodině Lok Yiu mluvili. Můj Si-Fu má do dnešního dne neotřesitelnou důvěru ke svému učiteli Yip Manovi! Tuto důvěru mám i já ke svému Si-Fu. Forma na dřevěném panákovi je shrnutím prvních tří forem v systému Wing Chun a lze ji cvičit i bez partnera. Nepředstavuje nic zvláštního. Je třeba se na systém dívat jako na celek a na každou jeho část jako na klíč k většímu poznání. Když jsem se začal učit tuto formu, bylo mi brzy jasné, která cvičení jsem předtím zanedbával. A tak jsem je znovu pilněji procvičoval. To je klíč k poznání. Neexistují žádné “nízké formy” nebo “vyšší” nebo jedna “nejvyšší forma”. Rozdělení je stejné jako ve škole: nejdříve abeceda, pak slova a nakonec věty. Tak jako v každodenním životě. Nebo je snad možné zahájit studia doktorátem?