Wing Chun, Wing Tsun, Ving Tsun či Yong Tjun?

Pojmy ve Wing Chun pocházejí z velké části z kantonského dialektu. I když je kantonský dialekt ve své písemné podobě velice podobný mandarinské čínštině, vyslovuje se jinak a obsahuje slova a významové varianty, které jsou mu vlastní.

Ve Wing Chun by se mělo pamatovat na to, že některé pohyby mohou mít více jmen, jiné naproti tomu vůbec žádná. Některá označení se během doby ztratila, některá byla vymyšlena teprve nově dnešními učiteli.

 

Bong (křídlo, peruť, rameno)

Skládá se z pozměněného slovního kmene pro žou (maso) a pchang (hranice trojrozměrného prostoru, v tomto případě postranní ohraničení).

 

Fook (kontrolovat, utlačovat, kroutit)

Skládá se z pozměněného kořene žen (člověk), který stojí nad jou (psem).

 

Tan (rozevřít, rozprostřít)

Utvořeno z varianty šou (ruka) a nan (těžký).

Wing Chun Kuen (Jungčchunčchuan) je rozšířenou formou čínských bojových umění nebo taky mo-sut, která jsou někdy souhrně označována jako kung-fu (což vlastně znamená těžká práce nebo námaha).

Protože kořeny Wing Chun jsou ve Fujianu (Fu-ťienu) a Kantonu, nazývá se Wing Chun také Jižní boxerský styl nebo Nam-kuen.

 

Význam “Wing Chun Kuen”

 

Wing (jung)

Nejpoužívanější znak pro “Wing” kombinuje kmen “jen” (mluvit) s fonetikem “weng“, a tak obsahuje význam “chválit, ctít, opěvovat”.

V legendách se tento znak většinou používá v příbězích o mnišce Ng Mui a Yim Wing Chun. Tento znak byl rovněž používán Yip Manovou školou a také školami Nanzang a Yuen Kay San Wing Chun.

Několik publikací z čínské lidové republiky pužívá znak, který navíc obsahuje význam kmene “chao” (ústa), ale význam “wing” zůstává zachován. Jiný znak se používá například ve Wing Chun školách Pan Nam a Pao Fa Lin. Tento znak, jehož výslovnost je v čínštině s předcházejícím téměř shodná, se přepisuje do latinky jako “weng” (jung). Znamená “pořád, stále, věčně”. V legendách se tohoto znaku používá v souvislosti s pověstmi o mnichovi Jee Sing.

 

Chun (čchun)

Znak “chun” je téměř vždy to samé a znamená “jaro”. Pouze v Pan Nam Wing Chun se tento znak skládá ze tří jiných znaků: “tchaj” (velký, velikost, zde pro dynastii Ming), “tchin” (nebesa, zde označuje nebeskou a pozemskou revoluci a “jat” (slunce, zde návrat světla). Složením těchto znaků dohromady vzniká význam: “pouze znovunastolením dynastie Ming může být dosaženo svobody”.

 

Kuen (čchuan)

Tento znak znamená “pěst”, ale v souvislosti s bojovými uměními se obsah významu často rozšiřuje na “box” nebo “boxerský styl”. Někdy se tento znak nahrazuje znakem “pchaj“, který znamená “škola”, “sekta” nebo “společnost”. Závěrem lze říci, že dvě nejpoužívanější varianty jsou tyto:

Wing Chun Kuen

Boxerský styl velebeného jara.

Weng Chun Kuen

Boxerský styl věčného jara.

 

Rozdíly při přepisu do latinky

Zatímco je transkripce pchin-jin použitelná pro přepis mandarinské čínštiny (úřední jazyk, který je zároveň používán v hlavním městě), pro přepis kantonštiny (kuang-tung chua) neexistuje metoda přepisu. Proto se v průběhu let vyvinuly různé možnosti přepisu kantonských pojmů.

 

Wing Chun Kuen

Toto je nejčastěji používaný přepis. Je používán různými školami a neobsahuje žádný politický význam. Zde je ho použito pro ty školy, jejichž jméno v překladu znamená “boxerský styl velebeného jara”.

Weng Chun Kuen

Tento způsob přepisu je používán u těch škol, jejichž jméno v překladu znamená “boxerský styl věčného jara”.

Yongchunquan (jung čchun čchuan)

Toto je způsob, jak se v pchin-jinu (v závorce v nadpisu je český přepis) zachycuje výslovnost a psaná podoba Wing Chun Kuen či Weng Chun Kuen. Tento přepis je někdy používán styly jako Pan Nam Weng Chun, které se ještě dnes cvičí v Čínské lidové republice.

Ving Tsun Kuen

Tato forma přepisu do latinky se používala koncem 40. let, když do Hong Kongu přišel Yip Man se svým stylem Wing Chun Kuen. Ještě dnes je používána asociací Hong Kong Ving Tsun Athletic Association a několika Yip Manovými žáky a potomky.

Wing Tsun Keun

Tento způsob přepisu je obchodní značkou Leung Tinga z Hong Kongu.

Kune

Jiný způsob přepisu kuen. Je často spojován s Jeet Kune Do od Bruce Leeho.

 

Zdroj: časopis Insider