Yim Wing Chun

Yim Saam Leung

Yim Wing Chun (Yan Yongchun), známá také jako Yim Saam-Leung (Yim Sanniang nebo třetí dcera Yim), je hlavní postavou v mnoha legendách o Wing Chun Kuen. V některých zprávách se Yim Wing Chun učila umění, které se později stalo známé jako Wing Chun Kuen od svého otce Yim Yee. Jiné zprávy jí dávají více zásluh, když tvrdí, že se Yim Wing Chun od mladého věku učila bojová umění včetně Sae Ying Kuen (Boxérský styl hada) a Bak Hok Kuen (Boxérský styl bílého jeřába) od svého otce, bývalého učedníka Siu Lam a revolucionáře jménem Yim Sei. Jednoho dne, když prala u řeky své oblečení, Yim Wing Chun spatřila bojovat hada a jeřába. Inspirovala se tímto soubojem a použila tento nový pohled, aby zlepšila své bojové schopnosti tak, aby jí lépe vyhovovaly. 

Jeden z nejslavnějších příběhů o Yim Wing Chun, který nalezneme v Yip Manově systému, mluví o tom, že mniška Ng Mui někdy vycestovala ze svého útočiště v klášteře Bílého jeřába, aby získala zásoby z nedaleké vesnice v provincii Yunnan. Během těchto návštěv se seznámila s místním obchodníkem s tofu jménem Yim Yee a jeho dcerou, mladou dívkou jménem Yim Wing Chun. Při jedné z návštěv našla dívku v slzách. Brzy zjistila, že místní agresivní zločinec přišel do města a zalíbil si Yim Wing Chun. Přísahal, že se brzy vrátí, aby si Yim Wing Chun vzal za ženu. Ng Mui nejdříve chtěla sama se zločincem bojovat a vyvést ho z města, ale uvědomila si, že kdyby tak učinila, prozradila by svůj úkryt jednotkám Qing, které ji stále hledaly. Místo toho se tedy rozhodla, že Yim Wing Chun vezme s sebou zpět a bude ji učit bojové umění, aby byla schopná se sama bránit. Během krátké chvíle, než se zločinec měl vrátit, nemohla Ng Mui naučit Yim Wing Chun celé bojové umění tak, jak se běžně učilo (což mohlo podle některých zpráv trvat i 12 let). Tak byla Ng Mui donucena učit Yim Wing Chun pouze nejjednodušší, přímé a efektivní bojové techniky, které by mohla použít k poražení většího, silnějšího a zkušenějšího zločince. Yim Wing Chun trénovala velice tvrdě a když se zločinec vrátil, byla připravená. Zločinec byl naposledy viděn, když táhl své omlácené tělo pryč z města a nikdy se už nevrátil. 

Ve většině příběhů si někdy během 1810 – 1820 vzala muže jménem Leung Bok-Cho. V některých zprávách se Leung Bok-Cho učil spolu s Yim Wing Chun pod Yim Yee, než starý muž odešel a poté pokračoval s učením u své ženy (poté co velmi snadno dokázala, že její bojové umění výrazně předčilo bojové umění jejího muže). V jiných zprávách, Yim Wing Chun sama učila svého muže svému výtečnému bojovému umění. Z mnoha zpráv je jisté, že Yim Wing Chun, ať už skutečná žijící osoba nebo přezdívka používaná jako krytí, je v legendách o vzniku Wing Chun Kuen považována za hlavní zakladatelku nebo za jednu ze zakladatelů tohoto umění.