Leung Bok Cho

Leung Bok Lao

Leung Bok-Cho (Liang Bochou), někdy psán také jako Leung Bok Lao (Liang Boliu), byl manželem Yim Wing Chun a bývá mu obecně připisováno, že rozšířil Wing Chun do světa. Existuje několik různých příběhů o tom, jak se Leung Bok-Cho naučil Wing Chun a předal jej dál. Oblíbený příběh mluví o tom, že Leung Bok-Cho byl rodák z  Zhaoqing, Guangdong, kde se učil boxerský styl rodiny Choy od Choy Gao-Yee. Poté, co prohrál souboj s nejmladším synem Choy Biu odcestoval do provincie Guangxi hledat nového učitele. Téměř bez peněz, přijal přístřešek v místním hotelu přilehlém k obchodu s tofu rodiny Yim. Jedné noci byl jeho spánek vyrušen zvuky, které brzy rozpoznal jako trénink bojového umění. Vyplašil se, když uviděl Yim Wing Chun trénovat bojové umění při svitu měsíčního světla. Okamžitě se zamiloval do jejího umění a její krásy. Chtěl se učit toto bojové umění a tak Leung přesvědčil Yim Yee, aby ho Wing Chun učila své bojové umění. Yim Yee mu poskytnul místo k bydlení a nakonec i připravil svatbu s jeho dcerou. O pár let později, v počátečních letech 19. století, když Yim Yee zemřel, Leung Bok-Cho se údajně dále učil zbytek stylu u své manželky (poté, co ho přesvědčivě porazila v přátelském testu schopností). Leung nakonec odešel a cestoval do Foshanu, aby předal umění. Potkal učence jménem Leung Lan-Kwai, vyměnil s Leung Lan-Kwai, jeho učitelem Wong Wah-Bo a žákem Dai Fa Min-Kam jeho boxérský styl Wing Chun za jejich práci s dlouhou tyčí Weng Chun založené na Jee Shim. Leung později odcestoval z Foshanu, aby cestoval severně od řeky a pokračoval v předávání Wing Chunu. 

V Ip Manově systému se říká, že matka Yim Wing Chun zemřela brzy po jejím zasnoubení s Leung Bok-Cho, obchodníkem se solí z Fujian. Po jejich svatbě učila bojové umění svého manžela Leung Bok-Cho, který pak na oplátku bojové umění předal Leung Lan-Kwai. 

Jiné zprávy ze systému Sum Nung mluví o tom, že po smrti Wing Chun, Leung Bok-Cho pojmenoval své bojové umění po své ženě Wing Chun Kuen (Boxérský styl Wing Chun) na počest a památku své ženy. V Guangzhou Guangdong, Leung Bok-Cho  učil své umění učedníky z Pear Garden (Hrušková zahrada) Wong Wah-Bo, Leung Yee-Tai, Dai Fa Min-Kam a jiné. 

Yiu Kai systém má trošku odlišnou verzi. Tvrdí, že Leung Bok-Cho byl obchodník z Shangxi, který býval studentem kláštera Shaolin v Henan. V roce 1810 si přišel odpočinout do hotelu. Náhodou jedné noci za svitu měsíčního světla uviděl Yim Yee a jeho dceru Yim Wing Chun cvičit bojové umění vedle mlýnků na tofu. Pomyslel si, že Yim Wing Chun je krásná a má vynikající techniku. Zamiloval se do ní. Zůstal a mnohokrát si s nimi povídal o bojových uměních. Jeho první žena zemřela a Yim Wing Chun, jak si myslel, měla vynikající bojové schopnosti a tak si ji chtěl vzít. Přátelsky se jí zeptal, ale Yim Wing Chun byla příliš v rozpacích, než aby odpověděla. Yim Yee si myslel, že Leung Bok-Cho dobře vypadá a také byl následovník Shaolin, tak souhlasil za svou dceru a Leung Bok-Cho a Yim Wing Chun se vzali. Po několika letech Yim Yee zemřel a Leung Bok-Cho se se svou ženou přestěhovali do Shangxi, ale kvůli neustálému bojování s bandity a vojáky se znovu přestěhovali do severního Guangdong (vesnice Anhongyuan). Otevřeli si malý podnik a vyučovali několik žáků Wing Chun Kuen. Kolem roku 1815 se přestěhovali do Zhaoging a pokračovali v učení. Opera Červené džunky často cestovala mezi Zhaoging a Foshanem. Wong Wah-Bo (Mo-Sang), Leung Yee-Tai (Mo-Deng), Dai Fa Min-Kam a Siu Fook (Siu-Sang) se s nimi potkali a učili se od nich Wing Chun Kuen. 

Poslední verze tvrdí, že Leung Bok-Cho byl z Jiangxi a studoval v klášteře Shaolin v Jiangxi, stal se revolucionářem a uprchnul ze zatčení vojáky Qing. V Guangxi díky podobné minulosti, Yim Yee z obchodu s tofu rodiny Yim jej přijal k sobě a později připravil svatbu s jeho dcerou Yim Wing Chun. Po smrti Yim Yee se nějaký čas stěhovali než se konečně usadili v Zhaoqing, Guangdong. Tam Leung Bok-Cho navštěvoval představení opery Červená džunka. Zaujatý schopnostmi umělců, obzvláště technik Wong Wah-Bo s dlouhou tyčí v roli generála Kwana, se s nimi Leung Bok-Cho setkal. S několika z nich se blízce spřátelil a tak Leung Bok-Cho a Yim Wing Chun začali Wing Chun Kuen učit Wong Wah-Bo, Leung Yee-Tai, Dai Fa Min-Kam a další. 

Jeden výstřední záznam ve francouzské encyklopedii bojových umění naznačuje, že Leung Bok-Cho byl ve skutečnosti zakladatelem Hung Ga Kuen jménem Hung Hei-Goon, který si změnil jméno a nastoupil do Červené džunky, aby se vyhnul zatčení. 

Z mnoha zpráv je zřejmé, že Leung Bok-Cho, ať už skutečná žijící bytost nebo přezdívka používaná jako krytí jsou v mýtech o vzniku Wing Chun jako prvnímu přisuzovány zásluhy za rozšíření Wing Chun Kuen (především hercům v opeře Červená džunka).