Ng Mui Si Tai 

Lui Sei Leung

Ng Mui Si Tai (Wumei Shitai nebo Nun, Five Plums /mniška Pět švestek/) se často říká, že pocházela z legendárního kláštera Shaolin (Siu Lam) a že byla jednou z pěti proslulých zakladatelů, kteří unikli zničení kláštera. Někdy se říká, že její pravá identita byla Lui Sei-Leung, čtvrtá dcera generála Lui z dynastie Ming. V příbězích, kdy Ng Mui sama vytvořila Wing Chun Kuen, jako například těch z Yip Manova systému, se vypráví, že když byl klášter Shaolin vypálen, mniška Ng Mui si našla útočiště ve vzdáleném Bak Hok Jee (Baihesi, klášter Bílého jeřába) v pohoří Daliangchan na hranici provincíí Yunnan a Sichuan. Zde praktikovala meditace a bojová umění. Jednoho dne bylo její praktikování přerušeno soubojem hada a jeřába. Ng Mui sledovala hada a jeřába a začala se obdivovat nad jejich bojovými metodami. Na základě pozorování začala Ng Mui začleňovat unikátní práci se sílou a taktiku do jejího již velmi pokročilého bojového umění a vytvořila pozoruhodnou novou metodu. Později, dole ve vesnici, potkala Yim Yee a jeho dceru Yim Wing Chun od kterých často kupovala fazolový tvaroh cestou domů z obchodu. V patnácti letech, s vlasy ovázanými podle tehdejších tradic, aby ukázala, že již dosáhla věku na vdávání, krása Yim Wing Chun přitáhla pozornost místního surovce. Pokoušel se Yim Wing Chun donutit, aby si ho vzala a jeho neustálé hrozby znepokojovaly ji i jejího otce. Ng Mui se o tom doslechla a zželelo se jí Yim Wing Chun. Souhlasila, že Yim Wing Chun bude učit bojové techniky, aby se mohla bránit. Yim Wing Chun následovala Ng Mui do hor a začala se učit bojové umění. Trénovala dnem i nocí, dokud neovládla všechny techniky. Poté vyzvala surovce k souboji a porazila ho. Některé verze se naopak drží toho, že výše uvedený příběh nebyl založením Wing Chun Kuenu, ale Bak Hok Kuen (boxérský styl Bílého jeřába). Oblíbený lidový příběh říká, že Ng Mui šla do Yunnanského kláštera Bílého jeřába, kde se jednoho dne stala svědkem souboje lišky a bílého jeřába. Liška prohrála a Ng Mui použila jeřába jako inspiraci a vytvořila nový bojový styl Bak Hok Kuen. Ng Mui poté cestovala do Guangxi, kde potkala Mui Sun. Mui Sun zkombinoval Bak Hok Kuen od Ng Mui se svými vlastními technikami a vytvořil styl, který byl později pojmenován Wing Chun Kuen.

Další legenda říká, že bojové umění Ng Mui mělo jiný zdroj. Proslulý generál Ngok Fei (Yue Fei) dynastie Song vytvořil několik bojových umění včetně Xingyinguan, Yingzhaopai (styl Orlího pařátu) a Ngok Ga Kuen (boxérský styl rodiny Ngok). Ngok Ga se rozšířil do několika míst, z nichž jedno byl taoistický klášter na hoře Mt Emei. Tam si kněží předávali bojové umění po několik generací. Dva z žáků, kteří nakonec podědili styl, byli kněží Bak Mei (Bílá obočí) a mniška Ng Mui (Pět švestek). Pai Mei vytvořil styl, který nesl jeho jméno Bak Mei Kuen a Ng Mui předala bojové umění lidem, kteří jej nakonec pojmenovali Wing Chun Kuen (boxérský styl Velebeného jara). 

Ng Mui je často jmenována jako zakladatelka mnoha dalších bojových umění, jako například Mui Fa Kuen (boxérský styl Švestkového květu), Lung Ying Kuen (boxérský styl Dračí formy), Chu Ga Tong Long (Kudlanka nábožná rodiny Chu), Gao Kuen (Psí boxování), Bak Hok Kuen (boxérský styl Bílého jeřába), Ng Mui Pai (boxérský styl Pěti švestek) a Wing Chun Kuen (boxérský styl Velebného jara). Také existují variace těchto příběhů, kdy Ng Mui pochází z kláštera Shaolin z provincie Fujian místo Henan, nebo kdy je taoistka z Wudangshan z Hebei.

Není známo, zda Ng Mui byla skutečná postava, nebo pouze falešné jméno používané jako krytí před vládou Qing. Ať už to bylo jakkoliv, podle výše uvedeného existují v zásadě dva názory na to, jakou roli hrála Ng Mui v mýtech o založení Wing Chun Kuen. V prvním případě je považována za zakladatelku, která předala velmi komplexní systém Yim Wing Chun. V druhém případě je považována za prvotní zdroj, který předal čistý materiál později zformovaný Yim Wing Chun (nebo v některých případech Miu Shun), která později založila bojové umění.